ОГЛЯД ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ

Страхування для господарів у Японії

Що таке страхування для господарів у Японії?

Страхування для господарів у Японії покриває випадки, коли Господар* несе відповідальність або інші витрати, пов’язані з травмами інших осіб або пошкодженням їхнього майна внаслідок спільного користування помешканням, а також випадки, коли Господар зазнає збитків через пошкодження свого майна внаслідок перебування Гостя*. У випадках, коли пошкодження майна Господаря виникає внаслідок перебування Гостя, страхове покриття застосовується, якщо спір між Господарем і Гостем не вдається вирішити шляхом переговорів і Господар звертається до Airbnb.

Страхування для господарів у Японії – це програма страхування, яку пропонує Sompo Japan Insurance Inc.

Господарі не зобов’язані сплачувати страхові премії, щоб користуватися перевагами програми Страхування для господарів у Японії.

Нижче ви можете ознайомитися з інформацією про страхове покриття програми Страхування для господарів у Японії.

Термін страхування

Термін страхування за чинною програмою страхування триває від 31 липня 2021 року по 31 липня 2022 року.

Обсяг застосування й умови

Обсяг застосування й умови подання заявки на Страхування для господарів у Японії

Покриття Страхування для господарів у Японії виплачується за знищення майна Господаря, а також відповідальність або інші витрати, які несе Господар у зв’язку з травмуванням інших осіб чи знищенням їхнього майна під час спільного користування Помешканням.

  1. Застраховане житло

Страхування для господарів у Японії покриває Помешкання*, яким Господар володіє на правах власності, користування чи керування для Бізнесу зі спільного користування помешканням.

(*) «Помешкання» означає об’єкти, які затверджено відповідно до Закону про готельний бізнес, сертифіковано відповідно до Закону про національні стратегічні спеціальні зони, визначено відповідно до Закону про діяльність з оренди приватного житла, або інші об’єкти, де ведеться подібний бізнес із розміщення; при цьому мають виконуватися всі наведені нижче вимоги: – об’єкти належать Господарю на правах власності або оренди; – оголошення про об’єкти опубліковано на вебсайті Airbnb; – об’єкти бронює та використовує особа, яка погодилася з умовами обслуговування Airbnb та скористалася вебсайтом Airbnb. До житлових об’єктів належать мобільні будинки, автобуси, автомобілі для кемпінгу, будинки на деревах та інші об’єкти, які припарковані й використовуються як житлові приміщення. Човни та водні судна також вважаються Помешканнями, якщо використовуються як житлові об’єкти.

  1. Господар/Господарі

«Господарі» – це особи, які беруть участь у Бізнесі зі спільного користуванням помешканням*.

  1. Гість/Гості

«Гості» – це користувачі Бізнесу зі спільного користування помешканням*, зокрема ті, яких запросив користувач, і ті, які спільно користуються помешканням.

(*) «Бізнес зі спільного користування помешканням» – це готельний бізнес згідно з визначенням у Законі про готельний бізнес (Закон № 138 від 1948 року); бізнес згідно з визначенням у Законі про національні стратегічні спеціальні зони (Закон № 107 від 2013 року); бізнес із розміщення гостей у житлових помешканнях згідно з визначенням у Законі про бізнес із розміщення гостей у житлових помешканнях (Закон № 65 від 2017 року); або інший подібний бізнес із розміщення, а також будь-які види діяльності, що ведуться всередині або за межами такого Помешкання у зв’язку з наданням вищезгаданих послуг відповідно до транзакцій із використанням цифрової платформи Airbnb.

Страхове покриття (положення щодо відповідальності)

Максимальна сума покриття, що застосовується протягом періоду страхування, становить 100 000 000 єн на кожен страховий випадок.

Винятки зі страхового покриття

Основні об’єкти, які не покриває Страхування для господарів у Японії (положення, що стосуються компенсації у випадках пошкодження майна)

Об’єкти, які не належать до Помешкання:

– Валюта, гроші, дорогоцінні метали у формі зливків, векселі або цінні папери. – Земля, вода або будь-яка інша речовина в землі чи на її поверхні; однак це не стосується таких покращень землі, як ландшафтне озеленення, дороги й мощення (але стосується доданої землі чи землі під таким майном), або води, яка міститься в закритому резервуарі, системі трубопроводів або будь-якому іншому технологічному обладнанні. – Тварини, зокрема домашня худоба й інші домашні тварини. – Дерева й сільськогосподарські культури на пні. – Водні, повітряні, космічні судна й супутники; однак це не стосується тих водних суден, які не експлуатуються та використовуються як Помешкання. – Транспортні засоби; однак це не стосується тих транспортних засобів, які не експлуатуються та використовуються як Помешкання. – Підземні шахти чи стволи шахт або будь-яке майно в таких шахтах чи стволах. – Дамби та греблі. – Майно під час перевезення. – Лінії передавання й розподілу на відстані понад 305 метрів від Помешкання.

Основні випадки, коли страховка не виплачується:

– Війна, застосування сили іноземною державою, революція, захоплення влади, громадянська війна, збройне повстання або інші подібні інциденти чи заворушення. – Пошкодження внаслідок радіації чи вибуху або інша шкода внаслідок ядерної реакції чи розпаду атомного ядра ядерного палива або ядерної сировини, радіоактивного елемента, радіоізотопу або матеріалу, забрудненого таким матеріалом, або внаслідок аварії, пов’язаної з вищевказаним, за винятком ядерних реакцій або ядерного розпаду атомних ядер радіоізотопів для медичного, наукового або промислового використання. – Тероризм. – Фактичне зловмисне використання отруйних біологічних чи хімічних матеріалів або загроза такого використання. – Пошкодження Помешкання, що виникло не під час періоду, коли Гості користувалися Помешканням. – Шкода внаслідок навмисних неправомірних дій або грубої недбалості Господарів. – Інші подібні випадки.

Основні випадки, коли страховка не виплачується (положення, що стосуються компенсації відповідальності за шкоду)

– Війна, застосування сили іноземною державою, революція, захоплення влади, громадянська війна, збройне повстання або інші подібні інциденти чи заворушення. – Пошкодження внаслідок радіації чи вибуху або інша шкода внаслідок ядерної реакції чи розпаду атомного ядра ядерного палива або ядерної сировини, радіоактивного елемента, радіоізотопу або матеріалу, забрудненого таким матеріалом, або внаслідок аварії, пов’язаної з вищевказаним, за винятком ядерних реакцій або ядерного розпаду атомних ядер радіоізотопів для медичного, наукового або промислового використання. – Шкода внаслідок навмисних неправомірних дій Господарів. – Відповідальність перед родичами, які проживають спільно з Господарями. – Відповідальність унаслідок фізичної непрацездатності, отриманої працівниками Господарів під час роботи на них. – У випадках, коли між Господарем та іншою особою існує особлива угода про відшкодування збитків, відповідальність визначається такою угодою. – Відповідальність за збитки, спричинені стічними водами або викидами. – Відповідальність, що виникає внаслідок професійної роботи адвокатів, зареєстрованих іноземних юристів, сертифікованих бухгалтерів, податкових бухгалтерів, архітекторів, дизайнерів, слідчих із земельних і житлових питань, судових і адміністративних розслідувачів, ветеринарів або інших подібних осіб. – Відповідальність, що виникає внаслідок володіння, користування або керування будь-яким повітряним судном, автомобілем, судном або транспортним засобом за межами Помешкання, за винятком будь-якої шкоди внаслідок користування чи керування автомобілем, судном або транспортним засобом за межами житлового об’єкта в якості Помешкання. – Відповідальність, що виникає внаслідок проведення будівельних робіт на орендованому об’єкті, зокрема ремонту, розширення або знесення, за винятком випадків, коли Господар бере участь у роботі власного підприємства. – Інші подібні випадки.

Страхові претензії

Повідомлення про страховий випадок

Якщо Господарю стало відомо про травму або пошкодження майна Гостя чи третьої особи, Господар повинен негайно повідомити про це Airbnb, оскільки такий випадок може покриватися страховкою. Крім того, якщо Господарю стало відомо про пошкодження майна, яким він володіє або керує, Господар повинен повідомити про це Airbnb, якщо йому та його Гостю не вдається дійти згоди щодо вирішення ситуації протягом 72 годин після першого звернення до Гостя, оскільки такий випадок може покриватися страховкою.

Запит на отримання страхового поліса

Цей огляд Страхування для господарів у Японії не містить усіх умов страхового поліса. Щоб надіслати запит на отримання копії страхового поліса, зв’яжіться з Marsh Japan, Inc. і вкажіть інформацію про свій акаунт Airbnb.

Страхова компанія

Sompo Japan Insurance Inc.